Sản Phẩm Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu đàn Đức Ngân uy tín
Hiệu đàn Đức Ngân uy tín
Hiệu đàn Đức Ngân uy tín

Đàn Tranh 17 dây vẽ bút lửa

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Đàn Tranh 17 dây vẽ bút lửa

Đàn Tranh 19 dây vẽ bút lửa

Giá bán: 15,000,000 VNĐ

 Đàn  Tranh 19 dây vẽ bút lửa

Đàn Tranh 19 dây cẩn di tích Huế-Đà Nẵng

Giá bán:

Đàn Tranh 19 dây cẩn di tích Huế- Dà Nẵng 

Đàn Tranh 17 dây chạm Nhện

Giá bán: 9,,000.000 VNĐ

 Đàn Tranh 17 dây chạm Nhện 

Đàn Nguyệt đại cẩn

Giá bán: 10,000.000 VNĐ

 Đàn Nguyệt đại cẩn 

ĐÀN TỲ BÀ

Giá bán: 3,500.000 VNĐ

 Đàn Tỳ Bà

Đàn Tranh 19 dây gỗ cẩm lai cẩn Sen

Giá bán: 15.000.000 VNĐ

 Đàn Tranh 19 dây gỗ cẩm lai cẩn Sen

Bầu thùng cẩn gắn loa & Bluetooth

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Bầu thùng cẩn gắn loa & Bluetooth

Đàn Tranh bass

Giá bán: 20.000.000 VNĐ

 Đàn Tranh bass

Đàn Tranh 24 dây gỗ Cẩm lai

Giá bán: 26,000.000 VNĐ

Đàn Tranh 24 dây gỗ Cẩm lai

Đàn Tranh 18 dây cẩn

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Đàn Tranh 18 dây cẩn

Đàn Tranh 18 dây chạm

Giá bán: 9.500.000 VNĐ

 Đàn Tranh 18 dây chạm