Chính sách & Quy định chung

QUY TRÌNH MUA HÀNG; CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN; CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH; CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Hiệu Đàn Đức Ngân (“Chúng tôi”) xin chân thành cảm ơn Khách hàng đã tin cậy và sử dụng những sản phẩm (Đàn ghi-ta, đàn bầu, phụ kiện nhạc cụ...), dịch vụ do Chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi cam kết hoạt động thương mại điện tử theo đúng quy định của pháp luật, quy định tại các chính sách này.

Để đảm bảo quyền lợi của chính mình, trước khi thiết lập các giao dịch với Chúng tôi, Khách hàng vui lòng đọc kỹ những quy định trong chính sách này để hiểu và nắm được cách thức giao dịch của Chúng tôi.

Chính sách này được áp dụng khi Khách hàng có quan hệ giao dịch với Chúng tôi, và bất kỳ thời điểm nào Khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Chúng tôi cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý với các điều khoản mà Chúng tôi quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

Tùy tình hình, nhu cầu thực tế, Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của Khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, Chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phần cuối của Chính sách, vì vậy trước khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Chúng tôi Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất. Trong trường hợp Chúng tôi cập nhật Chính sách và Khách hàng sử dụng Dịch vụ sau khi Chính sách đã được cập nhật, điều đó có nghĩa là Khách hàng đồng ý và chịu ràng buộc với (các) điều khoản mới được xác định trong bản Chính sách cập nhật.

I. QUY TRÌNH MUA HÀNGTư vấn: khi Khách hàng đến các showroom của Chúng tôi hoặc liên hệ qua điện thoại hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ qua website của Chúng tôi, Khách hàng sẽ được đội ngũ tư vấn bán hàng của Chúng tôi trực tiếp tư vấn và giới thiệu thương hiệu, chủng loại đáp ứng tốt nhất với nhu cầu và điều kiện của Khách hàng.

Đặt hàng: khi Khách hàng đã lựa chọn được sản phẩm phù hợp, Khách hàng sẽ tiến hành đặt hàng với Chúng tôi bằng cách liên hệ trực tiếp tại bất kì showroom nào của Chúng tôi theo sự hướng dẫn cụ thể của nhân viên Tư vấn bán hàng của Chúng tôi.

Giao kết hợp đồng:  sau khi Khách hàng đặt hàng theo quy định tại tiểu mục 2 trên đây, nhân viên tư vấn bán hàng của Chúng tôi sẽ liên hệ và mời Khách hàng đến showroom để tiến hành ký kết hợp đồng mua bán.

Thanh toán: Sau khi hợp đồng được ký kết, Khách hàng sẽ thực hiện thanh toán cho Chúng tôi theo phương thức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo các điều kiện, nội dung được thỏa thuận cụ thể giữa Chúng tôi và Khách hàng trong Hợp đồng.

Bàn giao: sau khi Khách hàng thanh toán cho Chúng tôi theo quy định tại Hợp đồng và trong thời hạn được thỏa thuận tại hợp đồng Chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục bàn giao, lắp đặt (nếu có) cho Khách hàng theo quy định tại Chính sách giao nhận  đề cập tại Mục 2 dưới đây.

II. CHÍNH SÁCH GIAO – NHẬN

Phạm vi điều chỉnh: Chính sách này quy định những nội dung cơ bản về thủ tục giao nhận giữa Chúng tôi và Khách hàng.

Đối tượng áp dụng: Chúng tôi và Khách hàng mua hàng của Chúng tôi (khách hàng đã hoàn tất việc thanh toán đề cập tại tiểu mục 4 mục I nêu trên).

Địa điểm giao – nhận: Chúng tôi sẽ bàn giao hàng cho Khách hàng tại trụ sở Chúng tôi trừ trường hợp hợp đồng quy định khác. Khách hàng sẽ nhận hàng trực tiếp tại Bộ phận Giao nhận của Chúng tôi theo sự hướng dẫn của nhân viên Tư vấn bán hàng.

Quy trình giao – nhận

Nguyên tắc chung: Chúng tôi chỉ giao hàng cho đúng người đã thực hiện giao kết hợp đồng với Chúng tôi, hoặc người được ủy quyền hợp pháp bởi người này. Việc giao hàng cho người được ủy quyền hợp pháp phát sinh hiệu lực pháp lý như giao hàng cho chính người giao kết hợp đồng. Trường hợp người được ủy quyền tại thời điểm giao hàng không xuất trình được văn bản chứng minh tư cách nhận ủy quyền một cách hợp pháp thì Chúng tôi có quyền từ chối giao hàng và  thông báo cho người giao kết hợp đồng việc giao hàng không thành công. Trong mọi trường hợp Chúng tôi sẽ bàn giao hàng cho Khách hàng theo đúng địa điểm được đề cập tại Hợp đồng.

Trước khi tiến hành bàn giao hàng nhân viên Tư vấn bán hàng của Chúng tôi sẽ liên hệ trước với Khách hàng để xác nhận  lại thời gian, địa điểm bàn giao hàng và hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết khi nhận bàn giao hàng. Các chi phí phát sinh liên quan đến việc giao nhnậ ngoài trụ sở showroom sẽ được xác định theo quy định cụ thể tại Hợp đồng giữa Chúng tôi và Khách hàng.

Tại thời điểm bàn giao - nhận, Khách hàng vui lòng trực tiếp kiểm tra kỹ về chủng loại, số lượng, tình trạng, các phụ kiện kèm theo và/hoặc những vật dụng khuyến mãi khác (nếu có) để đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế giao nhận với thỏa thuận của các Bên tại Hợp đồng.

Nhân viên Tư vấn bán hàng khi thực hiện thủ tục bàn giao sẽ lập “Biên bản nghiệm thu và bàn giao (“Biên bản”)” trong đó thể hiện tình trạng hàng hóa lúc giao và những phụ kiện đi kèm (nếu có). Khách hàng vui lòng kiểm tra nội dung Biên bản được ghi nhận theo đúng thực tế giao nhận. Biên bản sẽ được lập tối thiểu là 02 bản và trong mọi trường hợp Khách hàng sẽ luôn được nhận một bản gốc của Biên bản nghiệm thu và bàn giao.

Việc xác nhận vào Biên bản là sự xác nhận Chúng tôi đã giao hàng và Khách hàng đã nhận hàng đúng, đủ và đảm bảo chất lượng như thỏa thuận theo quy định trong Hợp đồng. Trách nhiệm của Chúng tôi sau thời điểm các Bên xác nhận Biên bản sẽ được thực hiện theo quy định về bảo hành.

Thời gian giao nhận & lắp đặt (nếu có)

Thời gian giao nhận theo quy định cụ thể tại hợp đồng.

Trong thời gian chờ đợi nhận hàng, Khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về việc bàn giao xin vui lòng liên hệ hotline của Chúng tôi để nhân viên của Chúng tôi có thể trợ giúp cho Khách hàng.

III. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Đối tượng áp dụng: Chúng tôi và Khách hàng đã/đang sử dụng hàng hóa mua từ hệ thống showroom/đại lý của Công ty.

Việc bảo hành được thực hiện theo các chính sách và quy trình bảo hành cho từng thương hiệu chủng loại của Chúng tôi.

IV.  CHÍNH SÁCH ĐỔI/TRẢ SẢN PHẨM

Chính sách đổi/trả sản phẩm sẽ được thực hiện theo chính sách bảo hành từ nhà sản xuất đối với từng thương hiệu chủng loại mà Chúng tôi thực hiện phân phối, sản xuất.