Bảo hành & Đổi trả hàng

Thời hạn bảo hành

  • Thời hạn bảo hành: 12 tháng kể từ ngày giao nhận hoặc ngày nghiệm thu bàn giao.
  • Chỉ bảo hành cho những hư hỏng do lỗi của nguyên vật liệu, thiết kế và chế tạo của chính bản thân sản phẩm
  • Không bảo hành các vật liệu thay thế thường xuyên như dây đàn…

Trách nhiệm bảo hành

    Khi nhận được khiếu nại bảo hành của khách hàng thì:
    Nếu khách hàng vận chuyển sản phẩm/thiết bị đến cửa hàng cung cấp, chúng tôi sẽ sửa chữa miễn phí.

Chính sách đổi/trả sản phẩm

Chính sách đổi/trả sản phẩm sẽ được thực hiện theo chính sách bảo hành từ nhà sản xuất đối với từng sản phẩm/thương hiệu chủng loại mà Công ty thực hiện phân phối hoặc sản xuất.